รุ่นที่จัดจำหน่าย DAIKIN AIR
 ผนัง เบอร์5 ธรรมดา BTU ราคา
 FTM 09 PV2S 9000 11,500
 FTM 13 PV2S 12000 13,500
 FTM 15 PV2S 15000 16,000
 FTM 18 PV2S 18000 21,500
 FTM 24 PV2S 24000 29,900
 FTM 28 PV2S 28000 31,500

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 ผนัง INVERTER R32 รุ่น Sabai Inverter FTKQ BTU ราคา
 FTKQ09SV2S 8900 11,300
 FTKQ12SV2S 11900 13,700
 FTKQ18SV2S 17100 21,500

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 ผนังSMILE FTKC INVERTER R32 รุ่นปี2017 BTU ราคา
 FTKC09RRV2S 8500 14,900
 FTKC12RRV2S 11900 17,900
 FTKC18RRV2S 17700 23,900
 FTKC24RRV2S 20500 34,500
 FTKC28RRV2S 24200 37,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 ผนัง SMART  FTKM R32 INVERTER BTU ราคา
 FTKM09SV2S 8500 21,500
 FTKM12SV2S 11900 24,500
 FTKM15SV2S 14300 27,900
 FTKM18SV2S 17700 31,500
 FTKM24SV2S 20500 39,500
 FTKM28SV2S 24200 43,500
 FTKM33SV2S 29000 44,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 ผนัง EKIRA R32 FTKJ INVERTER
 *** มี2สี เงินกับขาว
 BTU ราคา
 FTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S 8500 26,900
 FTKJ12NV1SS/RKJ12NV1S 11900 30,500
 FTKJ18NV1SS/RKJ18NV1S 17700 39,500

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 ผนัง URUSARA7 R32 FTXZ INVERTYER BTU ราคา
 FTXZ09NV1S/RXZ09NV1S 8400 42,900
 FTXZ12NV1S/RXZ12NV1S 11800 49,900
 FTXZ18NV1S/RXZ18NV1S 16900 64,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แอร์แขวนใต้ฝ้า ตัวธรรมดา
 น้ำยาR410 ไร้สาย (M)
 BTU ราคา
 FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24000 28,900
 FHNQ30MV2S/RNQ30MV2S 30000 33,900
 FHNQ36MV2S/RNQ36MV2S 34100 37,900
 FHNQ30MV2S/RNQ30MV2S-380v 30000 34,500
 FHNQ36MV2S/RNQ36MV2S-380v 34100 37,900
 FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S-380v 42000 43,000
 FHNQ48MV2S/RNQ48MY2S-380v 48000 48,500
 FHNQ55MV2S/RR55DXY1S-380v 55000 53,500

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แอร์แขวนใต้ฝ้า เบอร์5
 น้ำยาR410 ไร้สาย (N)
 BTU ราคา
 FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S1 เบอร์5# 14175 19,900
 FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S2 เบอร์5# 18000 23,900
 FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S3 เบอร์5# 24200 30,900
 FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S4 เบอร์5# 30500 36,900
 FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S5-380v เบอร์5# 30500 36,900
 FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S5-380v เบอร์5# 37500 41,500

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แอร์แขวนใต้ฝ้าInverter เบอร์5
 น้ำยาR32 ไร้สาย
 BTU ราคา
 FHA13BV2S/RZF13CV2S 13040 26,500
 FHA18BV2S/RZF18CV2S 18010 31,500
 FHA24BV2S/RZF24CV2S 24010 35,500
 FHA30BV2S/RZF30CV2S 30070 38,500
 FHA36BV2S/RZF36CV2S 36170 46,500
 FHA38BV2S/RZF38CV2S 38070 47,900
 FHA42BV2S/RZF42CV2S 42000 53,900
 FHA42BV2S/RZF42CV2S 48000 59,900
 FHA30BV2S/RZF30CV2S-380v 30070 38,900
 FHA36BV2S/RZF36CV2S-380v 36170 46,900
 FHA38BV2S/RZF38CV2S-380v 38070 47,900
 FHA42BV2S/RZF42CV2S-380v 42000 53,900
 FHA42BV2S/RZF42CV2S-380v 48000 59,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แอร์ฝังฝ้า กระจายลม8ทิศทาง
 รุ่นสแตนดาร์ด น้ำยาR410
 BTU ราคา
 FCRN18FXV1S/RN18CXV1S2 18000 23,900
 FCRN24FXV1S/RN24CXV1S3 23000 28,500
 FCRN30FXV1S/RN30CXV1S4 30000 33,900
 FCRN36FXV1S/RN36CXV1S5 36000 37,900
 FCRN42FXV1S/RN42CXV1S6-38V 42000 44,900
 FCRN45FXV1S/RN45CXV1S7-380V 45000 48,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แอร์ฝังฝ้า กระจายลม8ทิศทาง
 รุ่นหน้ากากมีไฟ น้ำยาR410  
 BTU ราคา
 FCRN18FXV1S/RN18CXV1S2 18000 25,900
 FCRN24FXV1S/RN24CXV1S3 23000 30,500
 FCRN30FXV1S/RN30CXV1S4 30000 35,900
 FCRN36FXV1S/RN36CXV1S5 36000 39,900
 FCRN42FXV1S/RN42CXV1S6-380V 42000 46,500
 FCRN45FXV1S/RN45CXV1S7-380V 45000 50,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แอร์ 4ทิศทาง CASSETTE R410
 รุ่นธรรมดา ไร้สาย
 BTU ราคา
 FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S 13600 30500
 FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S 18000 39900
 FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24000 47900
 FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S 30000 52500
 FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S 36000 57500
 FCNQ42MV2S/RNQ42MV2S 42000 63500
 FCNQ48MV2S/RNQ48MV2S 48000 64900
 FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S-380V 30000 52500
 FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S-380V 36000 52900
 FCNQ42MV2S/RNQ42MV2S-380V 42000 57500
 FCNQ48MV2S/RNQ48MV2S-380V 48000 63900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แบบฝังฝ้า INVERTER
 กระจายลมรอบทิศทาง รุ่นแสตนดาร์ด 
 BTU ราคา
 FCF13CV2S/RZF13CV2S 13880 31,500
 FCF18CV2S/RZF18CV2S 18090 41,900
 FCF24CV2S/RZF24CV2S 24230 52,500
 FCF30CV2S/RZF30CV2S 30090 57,500
 FCF36CV2S/RZF36CV2S 36230 67,900
 FCF42CV2S/RZF42CV2S 42000 74,500
 FCF48CV2S/RZF48CV2S 48000 75,900
 FCF30CV2S/RZF30CV2S-380v 30090 57,500
 FCF36CV2S/RZF36CV2S-380v 36230 67,900
 FCF42CV2S/RZF42CV2S-380v 42000 74,500
 FCF48CV2S/RZF48CV2S-380v 48000 75,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แบบ Duck R410A
 แอร์ท่อดัก/ต่อท่อลมแรงลมเบา
 BTU ราคาพิเศษ
 FDBNQ13MV2S 13000 21,500
 FDBNQ18MV2S 18000 25,000
 FDBNQ24MV2S 24000 29,500
 FDBNQ30MV2S 30000 39,500
 FDBNQ33MV2S  33000
 43,500
 FDBNQ36MV2S 36000 47,500
 FDBNQ30MV2S-380V 3000039,500
 FDBNQ33MV2S-380V 33000 43,500
 FDBNQ36MV2S-380V 36000 47,500
 FDBNQ42MV2S-380V 42000 49,900
 FDBNQ48MV2S-380V 48000 58,900

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แบบDuck INVERTER R32
 แอร์ต่อท่อลมแรงลมกลาง 
 BTU ราคา
 FBA13BV2S/RZF13CV2S 13040 30,900
 FBA18BCV2S/RZF18CV2S 18010 35,500
 FBA24BV2S/RZF24CV2S 24000 37,900
 FBA30BV2S/RZF30CV2S 30000 42,900
 FBA36BV2S/RZF36CV2S 36000 56,500
 FBA42BV2S/RZF42CV2S 42000 58,500
 FBA48BV2S/RZF48CV2S 48000 68,900
 FBA30BV2S/RZF30CV2S-380V 30000 42,900
 FBA36BV2S/RZF36CV2S-380V 36000 71,900
 FBA42BV2S/RZF42CV2S-380V 42000 78,500
 FBA48BV2S/RZF48CV2S-380V 48000 80,500

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
 แพคเกจ ตู้ตั้ง R410 BTU ราคา
 AFVR05NV1/RUR05NY1S 50000 89,900
 AFVR06NV1/RUR06NY1S 60000 106,500
 AFVR08NV1/RUR08NY1S 80000 139,000
 AFVR10NV1/RUR10NY1S 100000 169,000
 AFVPR10NV1/RUR10NY1S 100000 170,000
 AFVPR13NV1/RUR13NY1S 120000 198,000
 AFVPR15NV1/RUR15NY1S 160000 243,000
 AFVPR18NV1/RUR18NY1S 180000 288,000
 AFVPR20NV1/RUR20NY1S 200000 316,000

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

*** หากไม่พบรุ่นหรือยี่ห้อที่ต้องการกรุณาโทรสอบถามค่ะ 083-983-4661 ***
บริษัท โมเทคแอร์ 
91/14-15 หมู่7 ซ.วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สายด่วน 24 ชม. โทร 083-983-4661
โทร : 02-994-8676 / มือถือ : 081-350-4945
แฟ็กซ์ : 02-994-8991
 
   เทปปิดกล่อง   ยางชะลอความเร็ว   พาเลทพลาสติกมือสอง   แผงโซล่าเซลล์   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×