ค่าบริการ 
ค่าบริการ : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด ผนัง / วอไทป์ *รับประกันงานติดตั้ง3เดือน

 ขนาดบีทียู ราคา / บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ขาแขวน รางครอบท่อ
 9,000 - 13,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด 4เมตร
 15,000 - 25,000 3,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด 4เมตร
 26,000 - 32,000 4,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 32,001 - 38,000 4,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 38,001 - 48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -

ราคาส่วนที่เกินอุปกรณ์ แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
 9,000 - 17,000 500 บาท 50 บาท 250 บาท 400 บาท
 18,001 - 25,000 600 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 26,000 - 36,000 800 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 36,001 - 48,000 900 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท

 
ค่าบริการ : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด ตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น

 ขนาดบีทียู ราคา / บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ขาแขวน รางครอบท่อ
 9,000 - 17,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 18,001 - 25,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 26,000 - 32,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด-
 32,001 - 38,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด1ชุด -
 38,001 - 48,000 6,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 48,001 - 56,000 7,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 56,001 - 60,000 8,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 60,001 - 80,000 11,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 80,001 - 120,000 18,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 120,001 - 2000,000 25,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 200,001 - 600,000 35,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -

ราคาส่วนที่เกินอุปกรณ์ แอร์แบบ ตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น

 ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
 9,000 - 17,000 500 บาท 50 บาท 250 บาท 400 บาท
 18,001 - 25,000 600 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 26,000 - 36,000 800 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 36,001 - 48,000 900 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 48001 - 60000 1100 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท

 
ค่าบริการ : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด  สี่ทิศทาง  Cassette Type

 ขนาดบีทียู ราคา / บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ขาแขวนรางครอบท่อ
 9,000 - 17,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด-
 18,001 - 25,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 26,000 - 32,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 32,001 - 38,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 38,001 - 48,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 48,001 - 56,000 9,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 56,001 - 60,000 10,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -
 60,001 - 80,000 12,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 1ชุด -

ราคาส่วนที่เกินอุปกรณ์ แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
 9,000 - 17,000 500 บาท 50 บาท 250 บาท 400 บาท
 18,001 - 25,000 600 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 26,000 - 36,000 800 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 36,001 - 48,000 900 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท
 48001 - 60000 1100 บาท 60 บาท 250 บาท 400 บาท

ค่าบริการ : ล้างเครื่องปรับอากาศ
 ชนิด ผนัง / วอไทป์

 ขนาดบีทียู ราคา
 9,000 - 25,000 400
 26,000 - 30,000 500
 31,000 - 32,000 600
 32,001 - 48,000 800
  

 ชนิด ตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น

 ขนาดบีทียู ราคา
 9,000 - 25,000 800
 26,000 - 36,000 900
 37,001 - 48,000 1000
 49,000 - 60,000 1200
 60,001 - 80,000 1500

 ชนิด  สี่ทิศทาง  Cassette Type

 ขนาดบีทียู ราคา
 9,000 - 25,000 900
 26,000 - 36,000 1200
 37,001 - 48,000 1300
 49,000 - 60,000 1400
 60,001 - 80,000 1500

บริษัท โมเทคแอร์ 
91/14-15 หมู่7 ซ.วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สายด่วน 24 ชม. โทร 083-983-4661
โทร : 02-994-8676 / มือถือ : 081-350-4945
แฟ็กซ์ : 02-994-8991
 
   เทปปิดกล่อง   ยางชะลอความเร็ว   พาเลทพลาสติกมือสอง   แผงโซล่าเซลล์   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×